Spoedgevallen

Voor eerste hulp kunt u altijd direct terecht. Als u van tevoren belt of laat bellen, houden we rekening met uw komst. Uw huisarts is namelijk niet altijd op de praktijk aanwezig. U kunt een spoedgeval aanmelden via het keuzemenu van de praktijklijn of via het aparte spoednummer 0591 64 51 91. Voor acuut levensbedreigende zaken belt u 112.

Waarneming
Voor spoedgevallen in avond-, nacht- en weekenduren neemt de HuisartsenSpoedpost in Emmen waar (gevestigd bij het Scheper Ziekenhuis): 0900 112 0 112

Bij ziekte of afwezigheid van uw huisarts wordt u verwezen naar een andere huisarts. U kunt via het praktijknummer horen bij wie u in dat geval moet zijn. Bezoek de waarnemende huisarts alstublieft alleen bij dringende zaken.

NHG accreditatie logoPraktijk Spies en Ten Napel

Algemene praktijknummer 0591 61 14 13
(voor spoed: optie 1)
Fax 0591 61 05 79

info@spies-tennapel.nl
(uitsluitend voor administratieve zaken)

Het Doktershoes is gevestigd op de eerste etage van de Oranjerie (naast het Brinkenhoes), Mantingerbrink 150, 7812 MH  Emmen.

U kunt het folder van de praktijk Spies en Ten Napel bekijken of downloaden via onderstaande link:
folder Spies en Ten Napel