Terugdringen van niet nakomen van afspraken

Helaas komt het regelmatig voor dat patiënten zonder afzegging niet verschijnen voor hun afspraak bij de huisarts, assistente of praktijkverpleegkundige. Dat is niet alleen vervelend; in deze gereserveerde tijd had een andere patiënt geholpen kunnen worden.

Om dit niet nakomen van afspraken terug te dringen, kunnen wij een no-show tarief hanteren. Dit tarief kan in rekening gebracht worden voor afspraken die niet of korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd. 

Het tarief bedraagt € 10,00 voor een enkel consult en € 25,00 voor een dubbel consult. Dit bedrag dient betaald te worden bij een volgend bezoek aan de praktijk. Indien ondanks herhaald verzoek betaling uitblijft, kan een incassobureau worden ingeschakeld. Het 'no show'-tarief kan niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar.

NHG accreditatie logoPraktijk Spies en Ten Napel

Algemene praktijknummer 0591 61 14 13
(voor spoed: optie 1)
Fax 0591 61 05 79

info@spies-tennapel.nl
(uitsluitend voor administratieve zaken)

Het Doktershoes is gevestigd op de eerste etage van de Oranjerie (naast het Brinkenhoes), Mantingerbrink 150, 7812 MH  Emmen.

U kunt het folder van de praktijk Spies en Ten Napel bekijken of downloaden via onderstaande link:
folder Spies en Ten Napel