Eigen risico

Iedereen van 18 jaar in ouder heeft in Nederland een verplicht eigen risico (2022: € 385,-). Dat betekent dat u de eerste zorgkosten in een jaar zelf moet betalen tot de drempel van het eigen risico bereikt is.

Huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico en wordt dus altijd volledig vergoed. Binnen de huisartsenpraktijk kunnen echter onderzoeken of behandelingen worden verricht of aangevraagd waarvan de kosten wel onder het eigen risico vallen.

De kosten van deze onderzoeken of behandelingen zult u dus zelf moeten betalen, tenzij de drempel voor het eigen risico al bereikt is. Enkele voorbeelden van onderzoeken die ten laste kunnen gaan van uw eigen risico:

•    CRP-sneltest
•    Urine-onderzoek middels een dipslide ('minikweek')
•    Alle kweken
•    Uitstrijkjes buiten het bevolkingsonderzoek vallend
•    PA materiaal (weefselonderzoek door de patholoog)
•    Teledermatologie, telecardiologie, telenefrologie (consultatie specialist op afstand)
•    Hartritme-analyse (Holterfoon)

En verder gaan alle onderzoeken die buiten onze praktijk plaatsvinden van uw eigen risico af. Voor een bezoek aan een zorgaanbieder buiten onze praktijk adviseren wij u te informeren bij uw zorgverzekering of deze een contract heeft met deze zorgaanbieder.

Logo NHG keurmerkPraktijk Spies en Ten Napel

Algemene praktijknummer 0591 61 14 13
(voor spoed: optie 1)
Fax 0591 61 05 79

info@spies-tennapel.nl
(uitsluitend voor administratieve zaken)

Het Doktershoes is gevestigd op de eerste etage van de Oranjerie (naast het Brinkenhoes), Mantingerbrink 150, 7812 MH  Emmen.

U kunt het folder van de praktijk Spies en Ten Napel bekijken of downloaden via onderstaande link:
folder Spies en Ten Napel