Afspraken

Spreekuur op afspraak
Een consult is alleen mogelijk op afspraak. Gemiddeld duurt een afspraak 10 minuten. In deze tijd kan één vraag behandeld worden. Als u meer tijd nodig hebt, bijvoorbeeld omdat u meer vragen hebt of met meer personen komt, overlegt u dit dan met de assistente. Meer tijd reserveren voorkomt voor anderen onnodig lange wachttijden. Belt u de assistente tijdig wanneer een afspraak niet door hoeft te gaan.

Als u wilt, kunt u bij het maken van een afspraak een voorkeur voor een arts aangeven (maar dat hoeft natuurlijk niet). Het is zowel voor u als voor de huisarts wel prettig als u voor eenzelfde probleem telkens bij dezelfde arts komt.

Als u voor een afspraak komt, hoeft u zich niet bij de balie te melden en kunt u plaatsnemen in de groene wachtkamer.

N.B. Indien een huisarts afwezig is, is de agenda van deze huisarts tijdens zijn afwezigheid gesloten voor nieuwe afspraken. Het is dan pas weer mogelijk een afspraak bij hem te maken na zijn terugkomst.

Te laat?
Als u te laat bent, ook al is het maar een paar minuten, dan verzoeken wij u zich wel aan de balie te melden. Het is voor de arts, assistente of praktijkondersteuner niet doenlijk elke paar minuten opnieuw te gaan kijken in de wachtkamer of u misschien toch gekomen bent. Als u te laat bent, zal op dat moment gekeken worden of u nog geholpen kunt worden of dat het beter is dat u voor een nieuwe afspraak terugkomt.

Telefonisch consult
Een telefonisch consult is bedoeld voor een uitslag of voor een korte vraag. Indien mogelijk zal de assistente uw vraag zelfstandig afhandelen. Als het nodig is, zal zij de huisarts vragen u terug te bellen. Op een afgesproken tijdstip wordt u dan door de huisarts gebeld.

Huisbezoek
Mocht u om medische redenen niet in staat zijn op het spreekuur te komen, dan kan de huisarts ook naar u toekomen. U kunt vóór 10.00 uur een huisbezoek aanvragen. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, is het, indien mogelijk, altijd beter naar de praktijk te komen. Problemen met het regelen van vervoer geldt niet als reden een huisbezoek aan te vragen.

Om bezoeken aan onze praktijk tijdens de corona-uitbraak voor alle patiënten veilig te laten verlopen, hebben we een aantal regels opgesteld. We willen waarborgen dat mensen op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen blijven en zorgen dat er geen besmettingskans is via de praktijk.

  • De praktijk is alleen toegankelijk op afspraak.
  • Kom niet naar de praktijk als u klachten hebt die kunnen passen bij het coronavirus.
  • Zorg dat u steeds anderhalve meter afstand houdt en let op de aangebrachte markeringen.
  • Kom op tijd, maar niet te vroeg.
  • Kom, indien mogelijk, alleen de praktijk binnen.
  • Houd u zich aan eventuele aanwijzingen van ons personeel.
  • Zorg dat uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend is (als u daarover beschikt)
  • Als de huisarts weggeroepen is voor een spoedgeval, kan u gevraagd worden buiten de praktijk te wachten of wordt er een andere oplossing gezocht.


Praktijk Spies en Ten Napel

Algemene praktijknummer 0591 61 14 13
(voor spoed: optie 1)
Fax 0591 61 05 79

info@spies-tennapel.nl
(uitsluitend voor administratieve zaken)

Het Doktershoes is gevestigd op de eerste etage van de Oranjerie (naast het Brinkenhoes), Mantingerbrink 150, 7812 MH  Emmen.

U kunt het folder van de praktijk Spies en Ten Napel bekijken of downloaden via onderstaande link:
folder Spies en Ten Napel