Nieuwe huisarts

Als u een nieuwe huisarts krijgt (bijvoorbeeld door een verhuizing), dan willen wij graag uw dossier overdragen aan deze nieuwe huisarts. De regels schrijven voor dat wij uw medisch dossier zelf overdragen aan de nieuwe huisarts (elektronisch, per post of persoonlijk). U kunt natuurlijk altijd een kopie van uw medisch dossier opvragen (zie ook punt 2 onder het kopje 'Medisch dossier').

Voor het overdragen van de medische gegevens hebben wij van iedereen boven de 16 jaar persoonlijk toestemming nodig, mondeling of schriftelijk. Voor kinderen onder de 12 jaar hebben wij toestemming nodig van de ouders. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten zowel het kind zelf als de ouders toestemming geven. Hoewel deze werkwijze wat omslachtig lijkt en voor u en ons extra werk oplevert, is dit wel verplicht volgens de wet.

Als u de toestemming schriftelijk wilt verlenen, kunt u hieronder de benodigde formulieren invullen, printen, ondertekenen en aan ons opsturen. Dit kan zowel per post als per mail (een scan of duidelijke foto).

 

Voor personen van 16 jaar en ouder, klik hier  (één formulier per persoon).

Voor personen van 12 tot 16 jaar, klik hier (één formulier per persoon).

Voor kinderen onder de 12 jaar, klik hier (eventueel meer kinderen op één formulier).

 

 

NHG accreditatie logoPraktijk Spies en Ten Napel

Algemene praktijknummer 0591 61 14 13
(voor spoed: optie 1)
Fax 0591 61 05 79

info@spies-tennapel.nl
(uitsluitend voor administratieve zaken)

Het Doktershoes is gevestigd op de eerste etage van de Oranjerie (naast het Brinkenhoes), Mantingerbrink 150, 7812 MH  Emmen.

U kunt het folder van de praktijk Spies en Ten Napel bekijken of downloaden via onderstaande link:
folder Spies en Ten Napel