LSP

Uitwisseling medische gegevens
Om goede medische zorg aan u ook buiten praktijktijden te waarborgen, kan het zijn dat wij uw medische gegevens uitwisselen met een regionaal of landelijk patiëntendossier via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Uiteraard zullen we uw privacy daarbij zeer sterk bewaken. Wij wisselen alleen informatie uit als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt te allen tijde uw toestemming geven of deze weer intrekken. Dit kunt u ook regelen via de website www.volgjezorg.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.vzvz.nl.

U kunt ook dit formulier gebruiken. Nadat u dit formulier geprint, ingevuld en ondertekend hebt, kunt u het inleveren bij de assistente of aan de praktijk opsturen.

Om te kunnen bepalen of u wel of geen toestemming wilt geven voor informatie-uitwisseling van het het LSP, vragen wij u van tevoren de informatie uit deze folder te lezen. Als u na het lezen van de folder nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de assistente.

NHG accreditatie logoPraktijk Spies en Ten Napel

Algemene praktijknummer 0591 61 14 13
(voor spoed: optie 1)
Fax 0591 61 05 79

info@spies-tennapel.nl
(uitsluitend voor administratieve zaken)

Het Doktershoes is gevestigd op de eerste etage van de Oranjerie (naast het Brinkenhoes), Mantingerbrink 150, 7812 MH  Emmen.

U kunt het folder van de praktijk Spies en Ten Napel bekijken of downloaden via onderstaande link:
folder Spies en Ten Napel