Griepcampagne 2021

Griepcampagne 2021

Vanwege een late levering zal de griep- en pneumokokkenvaccinatie dit jaar op zaterdag 13 november plaatsvinden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Heeft u 6 november nog geen uitnodiging ontvangen en denkt u wel in aanmerking te komen voor deze vaccinatie(s)? Neem dan contact met ons op, bij voorkeur per mail: info@spies-tennapel.nl 

Herfst in de Bargeres

 Praktijk Spies en Ten Napel

Algemene praktijknummer 0591 61 14 13
(voor spoed: optie 1)
Fax 0591 61 05 79

info@spies-tennapel.nl
(uitsluitend voor administratieve zaken)

Het Doktershoes is gevestigd op de eerste etage van de Oranjerie (naast het Brinkenhoes), Mantingerbrink 150, 7812 MH  Emmen.

U kunt het folder van de praktijk Spies en Ten Napel bekijken of downloaden via onderstaande link:
folder Spies en Ten Napel