Coronavirus

Het coronavirus

Deze pagina is bestemd voor mensen die meer willen weten over het beleid van de praktijk met betrekking tot het coronavirus.

Algemene informatie over het coronavirus

Hebt u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51.
Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen.

Ik heb vragen over de coronavaccinatie, waar kan ik terecht?

Als u zich afvraagt of een coronavaccinatie in uw situatie verstandig is, kunt u uw vraag natuurlijk stellen via onze assistente. U kunt ook informatie inwinnen bij een landelijk telefoonnummer: 088 7 555 777. Deze telefoonlijn wordt beantwoord door medische professionals en medisch studenten die volledig op de hoogte zijn van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en is vooral bedoeld voor medisch-inhoudelijke vragen.

Mag ik de praktijk bezoeken als ik klachten van de luchtwegen en/of koorts heb?

Nee. De overheid adviseert mensen met klachten die kunnen passen bij het coronavirus thuis te blijven en het contact met anderen tot een minimum te beperken. Wij willen absoluut voorkomen dat er via onze praktijk besmettingen optreden. Het dus beslist niet toegestaan met dergelijke klachten de praktijk binnen te gaan. Dat geldt ook als u al een afspraak met de praktijk hebt. Voor mensen met luchtwegklachten houden we speciale spreekuren, waarbij wij speciale voorzorgsmaatregelen nemen om besmettingen te voorkomen. Als u zelf geen klachten hebt, maar een huisgenoot van u heeft wel koorts of kortademigheid, moet u van de overheid ook thuis in quarantaine blijven. Neemt u zonodig telefonisch contact op met de praktijk.

Kan ik getest worden op het coronavirus?

De overheid heeft bepaald dat iedereen met klachten die kunnen passen bij het coronavirus, getest kan worden. U kunt hiervoor bellen met 0800 1202. 

Kan ik voor de gebruikelijke zorg in de praktijk terecht?
 
Voor spoedzorg en klachten die kunnen passen bij een ernstige aandoening kon u en kan u altijd terecht. Daarnaast leveren we zo goed mogelijk de gewone zorg. De maatregelen van de overheid m.b.t. het afstand houden zijn echter nog steeds van kracht. Van huisartsen wordt gevraagd uw hulpvragen waar mogelijk op afstand te beantwoorden, dus via de telefoon, via beeldbellen of e-consulten. Als dat niet mogelijk is, wordt u uitgenodigd voor een spreekuur. Ook tijdens het spreekuur houden we gepaste afstand en gebruiken we zonodig beschermingsmiddelen. Om volle wachtkamers en opstoppingen bij de balie te voorkomen, kunnen we veel minder patiënten per dag zien dan gebruikelijk. Het kan dus zijn dat u wat langer op een afspraak moet wachten.
 
Als u twijfelt of u met uw klachten gezien moet worden, kunt u kijken op de website thuisarts.nl. U kunt ook altijd telefonisch contact zoeken met de assistente. Alle medewerkers zijn erop getraind te kunnen inschatten of een klacht ernstig is en op welke termijn een beoordeling moet plaatsvinden.

Wat kan ik verwachten als ik een afspraak krijg voor het gewone spreekuur?

Om bezoeken aan onze praktijk tijdens de corona-uitbraak voor alle patiënten veilig te laten verlopen, hebben we een aantal regels opgesteld. We willen waarborgen dat mensen op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen blijven en zorgen dat er geen besmettingskans is via de praktijk.

  • De praktijk is alleen toegankelijk op afspraak.
  • Kom niet naar de praktijk als u klachten hebt die kunnen passen bij het coronavirus.
  • Zorg dat u steeds anderhalve meter afstand houdt en let op de aangebrachte markeringen.
  • Kom op tijd, maar niet te vroeg.
  • Kom, indien mogelijk, alleen de praktijk binnen.
  • Houd u zich aan eventuele aanwijzingen van ons personeel.
  • Zorg dat uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend is (als u daarover beschikt)
  • Als de huisarts weggeroepen is voor een spoedgeval, kan u gevraagd worden buiten de praktijk te wachten of wordt er een andere oplossing gezocht.

Hoe kan ik voorkomen dat ik besmet raak met het coronavirus of anderen besmet?

Het antwoord op deze vraag staat op thuisarts.nl.

Ik denk dat ik (mogelijk) besmet ben met het coronavirus, wat moet ik doen?

Het is van belang rustig uit te zieken. Er bestaat geen behandeling voor het coronavirus. Verreweg de meeste mensen hebben een griepbeeld of zelfs een lichter ziektebeeld met alleen verkoudheidsklachten en genezen spontaan. Alleen als u steeds zieker wordt of moeite krijgt met ademhalen, moet u de praktijk bellen. 

Verder is het van belang dat u het virus niet op anderen overdraagt. Vermijd het contact met andere mensen tot u meer dan 24 uur klachtenvrij bent en volg de hygiënische adviezen op. U kunt hiervoor kijken op thuisarts.nl

Hebt u een vraag over een geneeskundige verklaring in tijden van corona?

Vraagt u - bijvoorbeeld op verzoek van uw werkgever, de school van uw kinderen of een andere instantie - ons om een geneeskundige verklaring? Wij kunnen u deze niet geven. Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts en niet door de eigen huisarts. Zo blijft er een duidelijke grens tussen uw eventuele behandeling door ons als huisarts en het beoordelen of u bijvoorbeeld in staat bent om te werken of naar school te gaan en onder welke voorwaarden. Wij zullen ook geen verklaring afgeven over het al dan niet kunnen dragen van een mondneusmasker.
Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen? U kunt zelf een verklaring geven of degene die een verklaring wil hebben vragen of hij/zij een onafhankelijk arts daarvoor heeft. (‘Waarom mag uw eigen arts geen geneeskundige verklaring afgeven?').

Wij geven ook geen verklaringen af op verzoek van fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, pedicures etc. Dit zijn zorgprofessionals die geacht worden zelf te kunnen beoordelen in hoeverre een behandeling en het gebruik van beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn.


Wij begrijpen dat bovenstaande maatregelen voor niemand leuk zijn. Toch willen we u vragen hier rekening mee te houden om de kans op ziekte en een nare afloop hiervan voor iedereen zo klein mogelijk te houden. Wij danken u voor uw begrip en medewerking. 

NHG accreditatie logoPraktijk Spies en Ten Napel

Algemene praktijknummer 0591 61 14 13
(voor spoed: optie 1)
Fax 0591 61 05 79

info@spies-tennapel.nl
(uitsluitend voor administratieve zaken)

Het Doktershoes is gevestigd op de eerste etage van de Oranjerie (naast het Brinkenhoes), Mantingerbrink 150, 7812 MH  Emmen.

U kunt het folder van de praktijk Spies en Ten Napel bekijken of downloaden via onderstaande link:
folder Spies en Ten Napel