Rijbewijskeuring

De rijbewijs- of medische keuring is bedoeld om vast te stellen of iemand lichamelijk en geestelijk voldoende gezond is om veilig en zelfstandig een voertuig te kunnen besturen. De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Bespreking vragenformulier
 • Lichamelijk onderzoek (functioneren van armen, benen en wervelkolom)
 • Beoordeling psychische toestand*
 • Bloeddrukmeting
 • Ogentest
 • Urine onderzoek (op suikerziekte)

*) OPS Score: Oriëntatie en geheugen, Praktische vaardigheden, Sociaal en persoonlijk functioneren

Tip: Laat uw ogen voor de keuring door een opticien controleren om een eventuele herkeuring te voorkomen.

 

Voorbereiding op de keuring      

Naar de keuring neemt u zelf het volgende mee:

 • Uw huidige rijbewijs
 • Ingevulde Eigen Verklaring (gemeentehuis en bij het CBR)
 • Schoon potje urine
 • Eventuele medicijnenlijst
 • Eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte mee)

Na de keuring  

Na de keuring mag de huisarts geen uitspraak doen over uw medische geschiktheid. Hij/zij schrijft de bevindingen op het Geneeskundig Verslag. Deze stuurt u samen met de Eigen Verklaring naar het CBR. De uitslag krijgt u vervolgens per brief.

 

U kunt bij ons terecht voor uw rijbewijskeuring (A, B en BE), mits u niet als patiënt staat ingeschreven bij onze praktijk. Wij hanteren een tarief van €50, (het wettelijke toegestane tarief bedraagt €79,24), dat ten tijde van de afspraak contant moet worden voldaan. (Er is geen pinautomaat aanwezig in de praktijk).

U kunt telefonisch een afspraak maken voor uw rijbewijskeuring.