POH Somatiek

Praktijkondersteuner Anita Truin is opgeleid om de huisartsen te ondersteunen met de zorg voor chronisch zieke mensen en kwetsbare ouderen. Zij houdt onder meer een spreekuur voor mensen met Diabetes Mellitus, astma, COPD, CVRM en Ouderenzorg. 
Wekelijks vindt er een overleg plaats tussen de praktijkondersteuner en de huisarts, om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg te waarborgen.
U kunt telefonisch of online een afspraak met haar maken.