POH GGZ

Onze praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) Janette Bosma is gedetacheerd vanuit Lentis, om de huisartsen te ondersteunen bij de diagnose en behandeling van mensen met onder meer stemmingsklachten en burn-out.
U kunt telefonisch of online (Uwzorgonline) een afspraak maken. Er zijn geen kosten aan verbonden, tenzij u de afspraak niet tijdig afzegt bij verhindering.