Online inzage in uw medische dossier

 

Het is vanaf 1 juli mogelijk om inzage te krijgen in uw medische gegevens.

U kunt zich hiervoor aanmelding via uwzorgonline.nl/

Nadat u zich heeft aangemeld wordt u gebeld door één van de medewerkers van de praktijk om te verifiëren of u zich heeft aangemeld (privacy check). Daarna zal er een koppeling gemaakt worden, waarna u gebruik kunt maken van e-consulten, aanvraag van herhaalrecepten, de webagenda en delen van uw dossier kunt inzien.

 

Via onderstaande link krijgt u daar middels een filmpje meer uitleg over.

 Uitleg over gebruik OPEN

 

Op de link open-eerstelijn.nl/ik-ben/patient vindt u meer informatie over wat dit voor u als patient inhoud.