Niet verschijnen zonder bericht (no show)

Helaas komt het regelmatig voor dat patiënten zonder af te zeggen niet verschijnen voor hun afspraak bij de huisarts, assistente of praktijkondersteuner. Dat is niet alleen vervelend; in deze gereserveerde tijd had ook een andere patiënt geholpen kunnen worden.

Om dit niet nakomen van afspraken terug te dringen, kunnen wij een no-show tarief hanteren. Dit tarief kan in rekening gebracht worden voor afspraken die niet 24-uur van tevoren worden afgezegd. 

Het no-show tarief bedraagt € 10,- voor een gemiste 10-minuten afspraak en € 20,- voor het niet verschijnen op een dubbele afspraak. Indien een afspraak bij de POH-GGZ niet op tijd wordt afgezegd kan u dit € 40,- gaan kosten.

Dit bedrag wordt door de praktijk in rekening gebracht, u zult hier een nota van ontvangen. Indien ondanks herhaald verzoek betaling uitblijft, kan een incassobureau worden ingeschakeld.

U kunt de 'no show'-nota niet in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar.