LSP

LSP (Landelijk Schakel Punt)

Uitwisselen van medische gegevens.
Om goede medische zorg aan u ook buiten praktijktijden te waarborgen, kan het zijn dat wij uw medische gegevens uitwisselen met een regionaal of landelijk patiëntendossier via het LSP. Uiteraard zullen we uw privacy daarbij zeer sterk bewaken. Wij wisselen alleen informatie uit als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt te allen tijde uw toestemming geven of deze weer intrekken.

www.ikgeeftoestemming.nl
www.vzvz.nl

Aanvraagformulier aanpassen dossier

Toestemmingsformulier doorgeven uitslagen

 

Patiëntenfederatie Nederland:
Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 160 patiënten-en consumentenorganisaties. Zij verstevigen de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen ze dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen. Patiëntenfederatie Nederland biedt via haar kanalen, zoals https://www.patientenfederatie.nl/ en ZorgkaartNederland.nl, informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.

 

Wie is mijn huisarts?

De gezamenlijke Nederlandse huisartsen maken gebruik van een ION-database. Hierin staat vermeld bij wie ze staan ingeschreven. Meer informatie vindt u in de flyer welke u via onderstaande link kunt downloaden.

 

ion_patientenflyer_wie_is_uw_huisarts_2018.pdf