Griepcampagne 2021

Griep- en pneumokokkencampagne 2021

De griepprik verkleint de kans op griep. Iedereen van 60 jaar en ouder en mensen of kinderen met bepaalde medische aandoeningen ontvangen een uitnodiging voor de (gratis) griepprik. Een griepprik is niet verplicht. U kiest zelf om wel of niet van het aanbod gebruik te maken.

De pneumokokkenprik geeft extra bescherming tegen longontsteking. Vooral oudere mensen kunnen sneller en erger ziek worden door pneumokokken. Bent u tussen de 69 tot 74  jaar oud? Dan ontvangt u van ons ook een uitnodiging voor de (gratis) pneumokokkenprik. De pneumokokkenprik zal TEGELIJK met de griepprik gegeven worden.

Meer informatie vind u op www.rivm.nl/pneumokokken

Dit jaar zullen de griepprikken gegeven worden op woensdag- en vrijdagmiddag 24 en 26 november.

Vanwege de coronamaatregelen zullen de griepprikken niet in de praktijk gegeven worden, maar zal dit plaatsvinden in het Sporthal Bargeres, Calthornerbrink . Tijdsstip zie uitnodiging

 

Voor wie is de griepprik?

De griepprik wordt gratis aangeboden aan kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep.

Voor de meeste mensen is griep vervelend, maar onschuldig. Sommige mensen lopen meer risico om ernstig ziek te worden door de griep.

De Gezondheidsraad adviseert deze mensen de griepprik te halen. Het gaat om mensen met:

 • een leeftijd van 60 jaar en ouder;
 • longziekten en aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem;
 • hartziekten, zoals mensen die een hartaanval gehad hebben, mensen die hartklachten hebben zoals hartritmestoornissen, of mensen die een hartoperatie hebben ondergaan;
 • diabetes (suikerziekte); niet alleen mensen die insuline spuiten, maar ook de mensen die tabletten met bloedsuikerverlagende middelen slikken of een diabetesdieet volgen;
 • een nieraandoening; vooral als de nieren door een ziekte niet goed werken (dus niet bij nierstenen);
 • weinig weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling; bijvoorbeeld mensen die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan, mensen die met hiv humaan immunodeficientievirus  zijn geïnfecteerd, mensen waarbij de milt is verwijderd (asplenie), mensen met een auto-immuunziekte met verminderde weerstand, mensen met leukemie (bloedkanker) en mensen die chemotherapie of bestraling ondergaan;
 • een leeftijd vanaf 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken (bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen);
 • een verstandelijke handicap die in een instelling wonen;
 • een verminderde weerstand tegen infecties, bijvoorbeeld door levercirrose;
 • een woning in een verpleeghuis, die niet vallen onder bovengenoemde categorieën.

Als u tot één van deze groepen hoort, is het belangrijk dat u jaarlijks tussen half oktober en half november de griepprik haalt. Ook als u zich nu gezond voelt, kunt u ernstig ziek worden van de griep.

Mensen van 60 jaar en ouder krijgen een griepprik aangeboden omdat zij vanwege hun leeftijd een minder actief afweersysteem hebben. Hierdoor kunnen zij sneller en erger ziek worden door griep en bijvoorbeeld een longontsteking krijgen.

U behoort niet tot de doelgroep?

Als u niet tot de doelgroep van de gratis griepprik behoort, kunt u de griepprik zelf betalen. U vraagt dan bij uw huisarts een recept voor de griepprik. U koopt het griepvaccin bij de apotheek en gaat met het vaccin naar uw huisarts die de prik zet. U betaalt voor het vaccin en voor het zetten van de prik. Soms vergoedt de zorgverzekering de griepprik. Vraag uw zorgverzekeraar hiervoor om meer informatie. Er zijn ook werkgevers die de hun werknemers de griepprik aanbieden.

Verblijft u in een zorginstelling?

Als u tot één van de eerder genoemde groepen behoort en in een zorginstelling verblijft (bijvoorbeeld een verpleeghuis) dan ontvangt u de griepprik van die instelling.

Griepprik en kinderen

Als uw kind behoort tot de doelgroep van de griepprik, krijgt u een uitnodiging van uw huisarts om uw kind te laten vaccineren. 

Kinderen tussen 6 maanden en 6 jaar oud die voor de eerste keer tegen griep worden ingeënt, krijgen twee griepprikken. Ze krijgen een eerste griepprik en vier weken later de tweede. Dit is nodig om het lichaam genoeg afweerstoffen tegen de griep aan te laten maken. Is een kind ouder dan 6 jaar, en wordt het voor het eerst tegen de griep ingeënt? Dan krijgt het maar één griepprik.

Griepprik tegelijk met andere vaccinaties?

Kinderen kunnen de griepprik tegelijkertijd met een andere vaccinatie krijgen. Bijvoorbeeld bof-mazelen-rode hond (BMR bof, mazelen,rodehond ). Uw kind krijgt dan in de ene arm de BMR-prik, en in de andere arm de griepprik. Neem bij vragen contact op met het consultatiebureau of uw huisarts.

Griepprik bij zwangerschap en borstvoeding

De griepprik is veilig voor de zwangere vrouw en het ongeboren kind. Zwangere vrouwen die horen bij de doelgroep door een bepaalde medische aandoening ontvangen een uitnodiging voor de griepprik. Zij hebben een groter risico om ernstig ziek te worden door griep. Daarom krijgen zij het advies om de griepprik te halen. 

Hetzelfde geldt voor net bevallen en borstvoedende vrouwen; de griepprik is veilig voor u en uw kind.

Gezonde zwangere vrouwen hebben geen verhoogde kans om ziek te worden door griep. Daarom krijgen zij geen uitnodiging voor de gratis griepprik.

Griepprik voor zorgverleners

Werkt u in de gezondheidszorg? Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis? Dan is het belangrijk om een griepprik te halen om de kwetsbare patiënten en bewoners te beschermen. Want als u geen griep krijgt, kunt u het virus ook niet overdragen op de patiënten en bewoners.

Bent u verloskundige? Ook dan is het goed om u te laten vaccineren tegen de griep om zwangere vrouwen met een bepaalde medische aandoening te beschermen tegen griep. Zo beschermt u de zwangere vrouwen met wie u werkt.

Bent u in dienst bij een werkgever? Vaak zal de werkgever de griepprik aanbieden. Is dit niet zo? Haal dan bij uw huisarts een recept voor de griepprik.

Ook de Gezondheidsraad adviseert de griepprik voor mensen die in de gezondheidszorg werken.
Zie samenvatting advies

Wie mogen geen griepprik krijgen?

Deze mensen mogen geen griepprik krijgen:

 • Kinderen die jonger zijn dan 6 maanden.
 • Mensen die koorts hebben. In dat geval moet u de griepprik pas halen als u geen koorts meer heeft. Overleg hierover met uw huisarts. Bent u alleen verkouden? Dan kunt u de griepprik gewoon halen.
 • Mensen die een stootkuur prednison hebben gekregen. U kunt het halen van de griepprik beter uitstellen. Overleg hierover met uw huisarts.
 • Mensen voor wie binnen 48 uur na de vaccinatie een operatie staat gepland. Overleg met uw huisarts over het meest geschikte moment om de griepprik te halen.
 • Bent u allergisch voor de bestanddelen van de griepprik, zoals kippenei-eiwit of de antibiotica gentamicine of neomycine? Meestal kunt u dan gewoon de griepprik krijgen. Tenzij u bekend met een anafylactische reactie. Overleg met uw huisarts of en hoe u het beste ingeënt kunt worden.

 

Meer informatie vindt u op www.thuisarts.nl en www.rivm.nl/griepprik