e-health

E-health via POH-GGZ

Aangezien er, mede door de corona-problematiek, veel mensen zijn met psychische problemen, lopen de wachttijden bij onze POH-GGZ op. Om mensen alvast zelf aan de slag te laten gaan met hun problemen is er bij ons in de praktijk de mogelijkheid van e-health. Onze POH-GGZ Janette kan u aanmelden als u hiervoor in aanmerking komt.

Naast de fysieke consulten in de praktijk werken patiënten met behulp van eHealthprogramma’s aan hun mentale weerbaarheid, gemonitord door de POH-GGZ. Deze programma’s bestaan uit psycho-educatie, filmpjes en verschillende opdrachten.

 

 

E-health is een digitale ondersteuning van je bestaande behandeling, volgens het principe van blended care. Naast de fysieke consulten in de praktijk je met behulp van eHealthprogramma’s werken aan je mentale weerbaarheid, gemonitord door de POH-GGZ.