Afspraak maken

Afspraken

Spreekuur op afspraak
Een consult is alleen mogelijk op afspraak. Gemiddeld duurt een consult 10 minuten. In deze tijd kan één vraag behandeld worden. Als u meer tijd nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld omdat u meer vragen hebt of met meer personen komt, overlegt u dit dan met de assistente. Meer tijd reserveren voorkomt voor anderen onnodig lange wachttijden. Belt u de assistente tijdig wanneer een afspraak niet door hoeft te gaan.

Als u voor een afspraak komt, hoeft u zich niet bij de balie te melden en kunt u plaatsnemen in de rode wachtkamer.

Te laat?
Als u te laat bent, ook al is het maar een paar minuten, dan verzoeken wij u zich aan de balie te melden. Het is voor de arts, assistente of praktijkondersteuner niet doenlijk elke paar minuten opnieuw te gaan kijken in de wachtkamer of u misschien toch gekomen bent. Als u te laat bent, zal op dat moment gekeken worden of u nog geholpen kunt worden of dat het beter is een nieuwe afspraak te maken.

Telefonisch consult
Een telefonisch consult is bedoeld voor een uitslag of voor een korte vraag. Indien mogelijk zal de assistente uw vraag zelfstandig afhandelen. Als het nodig is, zal zij de huisarts of praktijkondersteuner vragen u terug te bellen. Op een afgesproken tijdstip wordt u dan gebeld.

Huisbezoek
Mocht u om medische redenen niet in staat zijn op het spreekuur te komen, dan kan de huisarts ook naar u toekomen. U kunt vóór 10.00 uur een huisbezoek aanvragen. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, is het, indien mogelijk, altijd beter naar de praktijk te komen. Problemen met het regelen van vervoer geldt niet als reden een huisbezoek aan te vragen.