CORONA

LAATSTE NIEUWS BETREFFENDE HET CORONA-VIRUS (COVID-19 / SARS-CoV-2)!

24-03-2020:

Om het mogelijk te maken via beeldbellen contact te hebben met uw zorgverlener kunt u op VSee een account aanmaken en uw mailadres doorgeven aan de assistente als u hiervan gebruik wilt maken. Op de site www.VSee.com scrollt u naar beneden en klikt u op de link Get Free VSee Messenger. 

U zult dan op een afgesproken tijdstip via een videoconsult kunnen spreken met de zorgverlener. Voor meer informatie verwijzen we u naar de praktijkinformatie elders op onze website.

23-03-2020:

Voor patiënten met luchtwegklachten is een speciaal luchtweg-spreekuur georganiseerd gezamenlijk voor alle patiënten van de huisartsenpraktijken in het Doktershoes. Dit spreekuur zal dagelijks op afspraak plaatsvinden in het Brinkenhoes tussen 13.00-16.00 uur en wordt door één van de huisartsen van de vier praktijken gehouden.

Voor het luchtweg-spreekuur is een speciaal protocol in werking gesteld i.v.m. de veiligheid van zowel de patiënt als de zorgmedewerkers. Patiënten die voor dit spreekuur in aanmerking komen zullen hierover persoonlijk worden geïnformeerd middels telefonisch contact met de assistente of huisarts.

Voor de overige spreekuren verwijzen wij u naar ons bericht d.d. 16-03-2020 (hieronder vermeld).

 

20-03-2020:

In verband met het Corona-virus is de praktijk tezamen met de apotheek gesloten tussen 12.00-14.00 uur. Alleen dringende spoed dat niet kan wachten tot na 14.00 uur, kunt u ons bereiken op de spoedlijn.

 

16-03-2020:

I.v.m. de CORONA CRISIS worden per direct alle spreekuurafspraken geannuleerd. We kunnen ons alleen nog concentreren op SPOEDZORG.

Bij spoed moet u ons bellen en NIET naar de praktijk komen!

Ieder niet medisch noodzakelijk contact met een arts dient vermeden te worden ter bescherming van uw gezondheid en die van uw naasten.

Onze praktijk neemt onderstaande maatregelen om een snelle verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. In principe gelden deze tot en met 3 april, tenzij anders wordt gecommuniceerd.

KOM NIET NAAR DE PRAKTIJK MAAR NEEM ALTIJD EERST TELEFONISCH CONTACT MET ONS OP! DE PRAKTIJK IS ALLEEN GEOPEND VOOR PATIËNTEN DIE EEN AFSPRAAK HEBBEN!

Voordat u telefonisch contact met ons opneemt, verzoeken wij u voor informatie over het corona-virus te kijken op https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronaviruswww.rivm.nl of te bellen met het landelijke info-nummer 0800-1351.

Maatregelen binnen onze praktijk:

  1. Spreekuren zullen zoveel mogelijk telefonisch plaatsvinden.
  2. Kleine chirurgische verrichtingen worden uitgesteld.
  3. Afspraken bij de praktijkondersteuner (POH-S) voor controle van diabetes, bloeddruk, COPD zullen NIET doorgaan. Deze afspraken worden verplaatst of vinden telefonisch plaats. De praktijkondersteuner neemt contact met u op.
  4. Afspraken bij de praktijkondersteuner GGZ zullen NIET doorgaan. Deze afspraken worden verplaatst.
  5. Bij verkoudheid, keelklachten, griepklachten met of zonder koorts: THUISBLIJVEN en zo min mogelijk contact met anderen totdat u 24 uur klachtenvrij bent. Alleen voor zieke mensen geldt: beleid/behandeling vindt plaats na overleg met de assistente en de huisarts.
  6. De landelijke adviezen voor het testen op het corona-virus zijn gewijzigd. Vanaf nu worden alleen mensen ouder dan 70 jaar met ernstige ziekteverschijnselen, mensen met een onderliggende ziekte en ernstig zieke mensen voor wie opname in het ziekenhuis nodig is, getest.
  7. Begeleiders van patiënten die voor een acute klacht komen, mogen GEEN luchtwegklachten hebben. In dat geval moet een andere begeleider worden gezocht.

Wij hopen op uw begrip en medewerking!