Waarneming

Bij afwezigheid van uw huisarts wordt u verwezen naar een andere huisarts. U kunt via het praktijknummer horen bij wie u in dat geval moet zijn. Bezoek de waarnemende huisarts alstublieft alleen bij dringende zaken.

Voor spoedgevallen in avond-, nacht- en weekenduren neemt de HuisartsenSpoedpost in Emmen waar (gevestigd bij het Scheper Ziekenhuis): 0900 112 0 112

Praktijk De Brinken

Telefoonnummers

Algemene praktijknummer: 0591 64 52 80
(voor spoed: opties 1)
Fax 0591 61 05 79

info@praktijkdebrinken.nl
(uitsluitend voor administratieve zaken)

Het Doktershoes is gevestigd op de eerste etage van de Oranjerie (naast het Brinkenhoes), Mantingerbrink 150, 7812 MH  Emmen.

Folder

U kunt de folder van praktijk De Brinken bekijken of downloaden via onderstaande link:

folder De BrinkenNHG accreditatie logo