Assistentie

De assistente zorgt voor een goede organisatie van de praktijk. Zij heeft de opleiding voor doktersassistente gevolgd, waarbij zij geschoold is in het geven van adviezen en het verrichten van medische handelingen. Zij heeft ook een beroepsgeheim. Zij zal u soms enkele vragen stellen om vast te stellen welke actie moet worden ondernomen. Artsen en assistentes werken nauw samen en hebben regelmatig overleg. Bij de assistente kunt u terecht voor:

Eenvoudige medische handelingen
De assistente verricht een aantal medische handelingen, waaraan soms ook aparte kosten verbonden zijn. U kunt met haar een afspraak maken voor o.a. het meten en controleren van de bloeddruk, injecties, oren uitspuiten, wratten aanstippen, uitstrijkjes, EHBO en wondverzorging en zwangerschapstesten.

Urinecontrole
Urine voor onderzoek van urineweginfecties graag zo vers mogelijk, binnen 2 uur na lozing, brengen voor 10.00 uur ’s ochtends. Als dit niet binnen 2 uur na lozing lukt, dient de urine in de koelkast bewaard te blijven. Na 13.00 uur kunt u telefonisch de uitslag opvragen.

Het opvangen van urine bij kleine kinderen kan lastig zijn. Als u wilt weten hoe u dit het beste kunt aanpakken, klikt u hier.

Praktijk De Brinken

Telefoonnummers

Algemene praktijknummer: 0591 64 52 80
(voor spoed: opties 1)
Fax 0591 61 05 79

info@praktijkdebrinken.nl
(uitsluitend voor administratieve zaken)

Het Doktershoes is gevestigd op de eerste etage van de Oranjerie (naast het Brinkenhoes), Mantingerbrink 150, 7812 MH  Emmen.

Folder

U kunt de folder van praktijk De Brinken bekijken of downloaden via onderstaande link:

folder De BrinkenNHG accreditatie logo