Afspraken

Spreekuur op afspraak
Een consult is alleen mogelijk op afspraak. Gemiddeld duurt een afspraak 10 minuten. In deze tijd kan één vraag behandeld worden. Als u meer tijd nodig hebt, bijvoorbeeld omdat u meer vragen hebt of met meer personen komt, overlegt u dit dan met de assistente. Meer tijd reserveren voorkomt voor anderen onnodig lange wachttijden. Belt u de assistente tijdig wanneer een afspraak niet door hoeft te gaan.

Als u wilt, kunt u bij het maken van een afspraak een voorkeur voor een arts aangeven (maar dat hoeft natuurlijk niet). Het is zowel voor u als voor de huisarts wel prettig als u voor eenzelfde probleem telkens bij dezelfde arts komt.

Als u voor een afspraak komt, hoeft u zich niet bij de balie te melden en kunt u plaatsnemen in de groene wachtkamer.

N.B. Indien een huisarts afwezig is, is de agenda van deze huisarts tijdens haar afwezigheid gesloten voor nieuwe afspraken. Het is dan pas weer mogelijk een afspraak bij haar te maken na haar terugkomst.

Te laat?
Als u te laat bent, ook al is het maar een paar minuten, dan verzoeken wij u zich wel aan de balie te melden. Het is voor de arts, assistente of praktijkondersteuner niet doenlijk elke paar minuten opnieuw te gaan kijken in de wachtkamer of u misschien toch gekomen bent. Als u te laat bent, zal op dat moment gekeken worden of u nog geholpen kunt worden of dat het beter is dat u voor een nieuwe afspraak terugkomt.

Telefonisch consult
Een telefonisch consult is bedoeld voor een uitslag of voor een korte vraag. Indien mogelijk zal de assistente uw vraag zelfstandig afhandelen. Als het nodig is, zal zij de huisarts vragen u terug te bellen. Op een afgesproken tijdstip wordt u dan door de huisarts gebeld.

Huisbezoek
Mocht u om medische redenen niet in staat zijn op het spreekuur te komen, dan kan de huisarts ook naar u toekomen. U kunt vóór 10.00 uur een huisbezoek aanvragen. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, is het, indien mogelijk, altijd beter naar de praktijk te komen. Problemen met het regelen van vervoer geldt niet als reden een huisbezoek aan te vragen.

Praktijk De Brinken

Telefoonnummers

Algemene praktijknummer: 0591 64 52 80
(voor spoed: opties 1)
Fax 0591 61 05 79

info@praktijkdebrinken.nl
(uitsluitend voor administratieve zaken)

Het Doktershoes is gevestigd op de eerste etage van de Oranjerie (naast het Brinkenhoes), Mantingerbrink 150, 7812 MH  Emmen.

Folder

U kunt de folder van praktijk De Brinken bekijken of downloaden via onderstaande link:

folder De BrinkenNHG accreditatie logo