Huisartsenpraktijk De BrinkenHuisartsenpraktijk De Brinken is een zogenaamde ‘duopraktijk’, waarbinnen de huisartsen Voskamp (BIG 19042466701) en Aussems (BIG 69914901401) gezamenlijk de patiëntenzorg doen. Wij willen graag een bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van onze patiënten door laagdrempelige en persoonlijke medische en preventieve zorg te bieden. Om dit goed te kunnen doen, vragen wij van onze patiënten een actieve bijdrage in de samenwerking en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast proberen wij in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en in de zorg.

 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Werkt u mee aan het tevredenheidsonderzoek binnen onze praktijk? Klik hier. Het invullen van de vragenlijst kost u slechts tien minuten. Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

MONDNEUSMASKER

Het dragen van een mondkapje is in de praktijk verplicht, omdat de anderhalve meter afstand niet voortdurend gewaarborgd is.

CORONAVIRUS

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, volgen wij de adviezen van de overheid en het RIVM op. Dat betekent dat wij nabij contact (< 1,5 meter) met patiënten zoveel mogelijk vermijden. Waar mogelijk beantwoorden we vragen telefonisch, via beeldbellen of via e-consulten. Indien noodzakelijk krijgt u een afspraak op de praktijk. Wij vragen u in alle gevallen eerst de praktijk te bellen.

De praktijk is alleen toegankelijk voor mensen met een afspraak. Mensen met luchtwegklachten (verkoudheid, keelpijn, hoesten), moeilijk ademen en/of koorts, mogen de praktijk niet betreden. Wie dergelijke klachten heeft en onderzocht moet worden, wordt uitgenodigd voor een apart spreekuur.

Wilt u meer informatie over het coronavirus kijk dan bij het tabblad 'Corona' of klik hier.

 

AFHALEN BRIEFJES / MIDDAGSLUITING

Om drukte in de praktijk te voorkomen en daarmee de kans op verspreiding van het coronavirus, is het vanaf heden alleen nog mogelijk briefjes e.d. bij de praktijk op te halen tussen 16:30 u en 17:00 uur.

Elke dag tussen 12:00 en 13:00 uur is de balie onbemand. De praktijk is dan alleen telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.

 

REGULIERE ZORG

Wij proberen zo goed mogelijk de gewone zorg weer op te starten. De maatregelen van de overheid m.b.t. het afstand houden zijn echter nog steeds van kracht. Van huisartsen wordt gevraagd uw hulpvragen waar mogelijk op afstand te beantwoorden, dus via de telefoon, via beeldbellen of e-consulten. Als dat niet mogelijk is, wordt u uitgenodigd voor een spreekuur. Ook tijdens het spreekuur houden we gepaste afstand en gebruiken we zonodig beschermingsmiddelen. Om volle wachtkamers en opstoppingen bij de balie te voorkomen, kunnen we veel minder patiënten per dag zien dan gebruikelijk. Tot onze spijt zal het maken van afspraken daardoor de komende tijd nog slechts beperkt mogelijk zijn. 

 

HEB IK CORONA, WAT MOET IK DOEN?

Als u wilt weten of u mogelijk corona hebt en wat u moet doen, kunt u op thuisarts.nl een korte vragentest doen.

 

SPREEKUUR VOOR MENSEN MET EEN MOGELIJKE CORONA-BESMETTING

Voor mensen die klachten hebben die mogelijk passen bij een besmetting met het coronavirus, hebben we een apart spreekuur. Op deze manier voorkomen we verspreiding van het virus. De assistente en de huisarts bepalen telefonisch of u naar dit spreekuur moet komen.Praktijk De Brinken

Telefoonnummers

Algemene praktijknummer: 0591 64 52 80
(voor spoed: opties 1)
Fax 0591 61 05 79

info@praktijkdebrinken.nl
(uitsluitend voor administratieve zaken)

Het Doktershoes is gevestigd op de eerste etage van de Oranjerie (naast het Brinkenhoes), Mantingerbrink 150, 7812 MH  Emmen.

Folder

U kunt de folder van praktijk De Brinken bekijken of downloaden via onderstaande link:

folder De BrinkenNHG accreditatie logo