Corona-vaccinatie

We zijn begonnen met vaccineren tegen corona.

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Inmiddels hebben wij een levering van het AstraZeneca-vaccin ontvangen.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de eerste voorraad vaccins door de huisartsen moeten worden gebruikt voor vaccinatie van mensen van 60 tot 65 jaar. Op woensdagavond 14 april hebben we in de GGD-vaccinatiestraat al onze geïnteresseerde patiënten uit 1956, 1957, 1958 en 1959 gevaccineerd. Er is nu nog vaccin beschikbaar voor onze patiënten uit 1960. Zij krijgen een dezer dagen een persoonlijke, schriftelijke uitnodiging. De vaccinatie van deze groep patiënten zal plaatsvinden in het Brinkenhoes (Mantingerbrink 140) op woensdag 21 april tussen 13:30 u en 15:00 uur.

Het AstraZeneca-vaccin is de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws geweest door een zeer zeldzame bijwerking (trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes). De kans op een ernstig beloop van COVID-19 en zelfs op overlijden is vele malen groter dan het risico op een ernstige bijwerking van het AstraZeneca-vaccin. Dat geldt al helemaal voor mensen boven de 60 jaar.

Als u wordt uitgenodigd voor de vaccinatie woensdag 21 april, vragen wij u (kort) van tevoren de gezondheidsverklaring in te vullen en deze samen met de eerste oproepkaart mee te nemen naar het vaccinatiespreekuur. Let op, de vaccinatie vindt dus plaats in het Brinkenhoes. De tweede vaccinatie in juli wordt gegeven in de vaccinatiestraat van de GGD (Van Schaikweg 55) die wij hiervoor mogen gebruiken.

Als u bloedverdunners gebruikt, willen wij graag een drukverband bij u aanleggen. Wilt u hier zelf ook alert op zijn? Als u in het verleden een ernstige allergische reactie gehad hebt, mag u de vaccinatie wel krijgen. We adviseren dan wel een langere observatietijd, namelijk 30 minuten i.p.v. 15 minuten. 

Alle patiënten die uitgenodigd zijn voor de vaccinatie op 14 en op 21 april, hebben tegelijkertijd een uitnodiging ontvangen voor de tweede vaccinatie op woensdagavond 7 juli. Die avond worden de vaccinaties gegeven in de GGD-vaccinatiestraat aan de Van Schaikweg 55. Voor de mensen uit 1960 is dit dus een andere locatie dan op 21 april. Het is belangrijk dat u niet alleen de tweede oproepkaart meeneemt, maar ook het vaccinatiebewijs dat u bij de eerste vaccinatie meegekregen hebt. U kunt ook een nieuwe gezondheidsverklaring printen, invullen en meenemen. Anders zullen we mondeling toetsen of er speciale maatregelen nodig zijn bij de tweede vaccinatie. Een ernstige allergische reactie op de eerste vaccinatie komt gelukkig zeer zelden voor, maar kan een reden zijn een tweede vaccinatie achterwege te laten. 

Wij weten niet wanneer andere patiënten aan de beurt komen voor vaccinatie. Dat bepaalt de overheid. Het heeft geen zin ons te benaderen voor voorrang bij het vaccineren. Het heeft ook geen zin ons te vragen om een ander vaccin dan het AstraZeneca-vaccin. Dit is namelijk het enige vaccin waarover wij beschikken.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. Actuele informatie is te vinden op de website van de overheid: coronavaccinatie.

Wilt u meer weten specifiek over het AstraZeneca-vaccin? Kijk dan op de website van de overheid Wat moet ik weten over vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin?

Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

Praktijk De Brinken

Telefoonnummers

Algemene praktijknummer: 0591 64 52 80
(voor spoed: opties 1)
Fax 0591 61 05 79

info@praktijkdebrinken.nl
(uitsluitend voor administratieve zaken)

Het Doktershoes is gevestigd op de eerste etage van de Oranjerie (naast het Brinkenhoes), Mantingerbrink 150, 7812 MH  Emmen.

Folder

U kunt de folder van praktijk De Brinken bekijken of downloaden via onderstaande link:

folder De BrinkenNHG accreditatie logo