Coronavirus

Het coronavirus

Deze pagina is bestemd voor mensen die meer willen weten over het beleid van de praktijk met betrekking tot het coronavirus.

 

Algemene informatie over het coronavirus

Hebt u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51.
Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen.

 

Mag ik de praktijk bezoeken als ik klachten van de luchtwegen en/of koorts heb?

Nee. De overheid adviseert mensen met klachten die kunnen passen bij het coronavirus thuis te blijven en het contact met anderen tot een minimum te beperken. Wij willen absoluut voorkomen dat er via onze praktijk besmettingen optreden. Het dus beslist niet toegestaan met dergelijke klachten de praktijk binnen te gaan. Dat geldt ook als u al een afspraak met de praktijk hebt. Voor mensen met luchtwegklachten houden we speciale spreekuren, waarbij wij speciale voorzorgsmaatregelen nemen om besmettingen te voorkomen. Als u zelf geen klachten hebt, maar een huisgenoot van u heeft wel koorts of kortademigheid, moet u van de overheid ook thuis in quarantaine blijven. Neemt u zonodig telefonisch contact op met de praktijk.

  

Kan ik getest worden op het coronavirus?

De overheid heeft bepaald dat iedereen met klachten die kunnen passen bij het coronavirus, getest kan worden. U kunt hiervoor bellen met 0800 1202. 

 
Kan ik voor de gebruikelijke zorg in de praktijk terecht?
 
Voor spoedzorg en klachten die kunnen passen bij een ernstige aandoening kon u en kan u altijd terecht. Daarnaast proberen we zo goed mogelijk de gewone zorg weer op te starten. De maatregelen van de overheid m.b.t. het afstand houden zijn echter nog steeds van kracht. Van huisartsen wordt gevraagd uw hulpvragen waar mogelijk op afstand te beantwoorden, dus via de telefoon, via beeldbellen of e-consulten. Als dat niet mogelijk is, wordt u uitgenodigd voor een spreekuur. Ook tijdens het spreekuur houden we gepaste afstand en gebruiken we zonodig beschermingsmiddelen. Om volle wachtkamers en opstoppingen bij de balie te voorkomen, kunnen we veel minder patiënten per dag zien dan gebruikelijk. Tot onze spijt zal het maken van afspraken daardoor de komende tijd nog slechts beperkt mogelijk zijn. 

Daarnaast willen we graag inzicht hebben in wie er op de praktijk komt om het risico op besmetting voor iedereen zo klein mogelijk te houden. Daarom is het voorlopig niet meer mogelijk om online afspraken te maken. Bij de ingang van de praktijk en de apotheek zal een medewerker van de praktijk of apotheek beoordelen of u binnen kunt komen. Indien u luchtwegklachten en/of koorts hebt, kunt u helaas niet binnenkomen. Het inleveren van urine voor onderzoek en het ophalen van formulieren kunt u al beneden bij de ingang doen. Als u zelf verkouden bent of grieperig bent, kunt u het beste iemand anders die geen klachten heeft, vragen dit voor u te doen. Recepten kunt u ook aanvragen door het bandje op de receptenlijn in te spreken of via het online-portaal, als u daarvoor bent aangemeld. Dit heeft onze voorkeur.

 

Wat kan ik verwachten als ik een afspraak krijg voor het gewone spreekuur?

Om bezoeken aan onze praktijk tijdens de corona-uitbraak voor alle patiënten veilig te laten verlopen, hebben we een aantal regels opgesteld. We willen waarborgen dat mensen op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen blijven en zorgen dat er geen besmettingskans is via de praktijk.

  • De praktijk is alleen toegankelijk op afspraak.
  • Kom niet naar de praktijk als u klachten hebt die kunnen passen bij het coronavirus.
  • Zorg dat u steeds anderhalve meter afstand houdt en let op de aangebrachte markeringen.
  • Kom op tijd, maar niet te vroeg.
  • Kom, indien mogelijk, alleen de praktijk binnen.
  • Houd u zich aan eventuele aanwijzingen van ons personeel.
  • Zorg dat uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend is (als u daarover beschikt)
  • Als de huisarts weggeroepen is voor een spoedgeval, kan u gevraagd worden buiten de praktijk te wachten of wordt er een andere oplossing gezocht.

 

Hoe kan ik voorkomen dat ik besmet raak met het coronavirus of anderen besmet?

Het antwoord op deze vraag staat op thuisarts.nl.

 

Ik denk dat ik (mogelijk) besmet ben met het coronavirus, wat moet ik doen?

Het is van belang rustig uit te zieken. Er bestaat geen behandeling voor het coronavirus. Verreweg de meeste mensen hebben een griepbeeld of zelfs een lichter ziektebeeld met alleen verkoudheidsklachten en genezen spontaan. Alleen als u steeds zieker wordt of moeite krijgt met ademhalen, moet u de praktijk bellen. 

Verder is het van belang dat u het virus niet op anderen overdraagt. Vermijd het contact met andere mensen tot u meer dan 24 uur klachtenvrij bent en volg de hygiënische adviezen op. U kunt hiervoor kijken op thuisarts.nl

 

Hebt u een vraag over een geneeskundige verklaring in tijden van corona?

Vraagt u - bijvoorbeeld op verzoek van uw werkgever, de school van uw kinderen of een andere instantie - ons om een geneeskundige verklaring? Wij kunnen u deze niet geven. Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts en niet door de eigen huisarts. Zo blijft er een duidelijke grens tussen uw eventuele behandeling door ons als huisarts en het beoordelen of u bijvoorbeeld in staat bent om te werken of naar school te gaan en onder welke voorwaarden.
Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen? U kunt zelf een verklaring geven of degene die een verklaring wil hebben vragen of hij/zij een onafhankelijk arts daarvoor heeft. (‘Waarom mag uw eigen arts geen geneeskundige verklaring afgeven?').

Wij geven ook geen verklaringen af op verzoek van fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, pedicures etc. Dit zijn zorgprofessionals die geacht worden zelf te kunnen beoordelen in hoeverre een behandeling en het gebruik van beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn.


Wij begrijpen dat bovenstaande maatregelen voor niemand leuk zijn. Toch willen we u vragen hier rekening mee te houden om de kans op ziekte en een nare afloop hiervan voor iedereen zo klein mogelijk te houden. Wij danken u voor uw begrip en medewerking. 

UPDATE 14 oktober 2020 / Belangrijk nieuws

Binnen de huisartsenpraktijk Spies en Ten Napel is er sprake van COVID 19 besmettingen onder het personeel.

Om die reden is het, omdat we samen de praktijkruimte delen, tot nadere berichtgeving, niet mogelijk om een afspraak te maken. 

Medische dringende gevallen worden met de nodige voorzorgsmaatregelen gezien. Daarvoor kunt u contact opnemen met de praktijk en de spoedlijn kiezen.

De mensen die at risk zijn geweest, zijn inmiddels door de huisartsen benaderd. Dus als u niets gehoord heeft is er geen verhoogd risico op besmetting geweest.

Onze excuses voor het ongemak en hopen op u begrip.

CORONAVIRUS

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, volgen wij de adviezen van de overheid en het RIVM op. Dat betekent dat wij nabij contact (< 1,5 meter) met patiënten zoveel mogelijk vermijden. Waar mogelijk beantwoorden we vragen telefonisch, via beeldbellen of via e-consulten. Indien noodzakelijk krijgt u een afspraak op de praktijk. Wij vragen u in alle gevallen eerst de praktijk te bellen.

De praktijk is alleen toegankelijk voor mensen met een afspraak. Mensen met luchtwegklachten (verkoudheid, keelpijn, hoesten), moeilijk ademen en/of koorts, mogen de praktijk niet betreden. Wie dergelijke klachten heeft en onderzocht moet worden, wordt uitgenodigd voor een apart spreekuur.

Wilt u meer informatie over het coronavirus kijk dan bij het tabblad 'Corona' of klik hier.

 

AFHALEN BRIEFJES / MIDDAGSLUITING

Om drukte in de praktijk te voorkomen en daarmee de kans op verspreiding van het coronavirus, is het vanaf heden alleen nog mogelijk briefjes e.d. bij de praktijk op te halen tussen 16:30 u en 17:00 uur. Er staat hiervoor dan een medewerker van de praktijk beneden bij de ingang.

Elke dag tussen 12:00 en 13:00 uur is de ingang van de praktijk gesloten. De praktijk is dan alleen telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.

 

REGULIERE ZORG

Wij proberen zo goed mogelijk de gewone zorg weer op te starten. De maatregelen van de overheid m.b.t. het afstand houden zijn echter nog steeds van kracht. Van huisartsen wordt gevraagd uw hulpvragen waar mogelijk op afstand te beantwoorden, dus via de telefoon, via beeldbellen of e-consulten. Als dat niet mogelijk is, wordt u uitgenodigd voor een spreekuur. Ook tijdens het spreekuur houden we gepaste afstand en gebruiken we zonodig beschermingsmiddelen. Om volle wachtkamers en opstoppingen bij de balie te voorkomen, kunnen we veel minder patiënten per dag zien dan gebruikelijk. Tot onze spijt zal het maken van afspraken daardoor de komende tijd nog slechts beperkt mogelijk zijn. 

 

HEB IK CORONA, WAT MOET IK DOEN?

Als u wilt weten of u mogelijk corona hebt en wat u moet doen, kunt u op thuisarts.nl een korte vragentest doen.

 

SPREEKUUR VOOR MENSEN MET EEN MOGELIJKE CORONA-BESMETTING

Voor mensen die klachten hebben die mogelijk passen bij een besmetting met het coronavirus, hebben we een apart spreekuur. Op deze manier voorkomen we verspreiding van het virus. De assistente en de huisarts bepalen telefonisch of u naar dit spreekuur moet komen.