Coronavirus

Het coronavirus

Deze pagina is voornamelijk bestemd voor mensen die meer willen weten over het beleid van de praktijk met betrekking tot het coronavirus.

 

Algemene informatie over het coronavirus

Hebt u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51.
Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen.

 

Mag ik de praktijk bezoeken als ik klachten van de luchtwegen en/of koorts heb?

De overheid adviseert mensen met klachten die kunnen passen bij het coronavirus thuis te blijven en het contact met anderen tot een minimum te beperken. Wij willen absoluut voorkomen dat er via onze praktijk besmettingen optreden. Het dus beslist niet toegestaan met dergelijke klachten de praktijk binnen te gaan. Voor mensen met luchtwegklachten houden we speciale spreekuren, waarbij wij speciale voorzorgsmaatregelen nemen om besmettingen te voorkomen.

 

Ik heb een afspraak gekregen voor het spreekuur terwijl ik klachten heb die zouden kunnen passen bij een besmetting met het coronavirus. Wat kan ik nu verwachten?

Kijkt u hier als u wilt weten hoe het coronaspreekuur geregeld is.

 

 

Kan ik getest worden op het coronavirus?

Aanvankelijk was het de bedoeling van de overheid om van iedereen met klachten te weten te komen of hij of zij besmet was met het coronavirus. Op dit moment is het niet meer mogelijk en niet meer zinvol om iedereen met klachten te testen op het coronavirus. Alleen ouderen en kwetsbare personen met ernstige klachten voor wie ziekenhuiszorg noodzakelijk is, worden op moment nog getest. Als u geen ernstige klachten hebt, heeft het dus geen zin ons te bellen met de vraag of u getest kunt worden. Er worden door de GGD hierop geen uitzonderingen gemaakt.

Als u luchtwegklachten en/of koorts hebt, maakt het niet meer uit door welk virus dit veroorzaakt wordt. Het advies van de overheid is:

- rustig uit te zieken; net zomin als voor gewone griep is er voor het coronavirus een behandeling.
- sociale contacten zoveel mogelijk te beperken
- goede (hand)hygiëne toe te passen
- alleen de praktijk te bellen als u steeds zieker wordt of moeilijker gaat ademhalen. Dit is gelukkig slechts bij een minderheid van de besmette personen het geval.  
 
 
Kan ik voor de gebruikelijke zorg in de praktijk terecht?

De overheid heeft het advies gegeven nabij contact met anderen zoveel mogelijk te beperken. Dit advies volgen wij als praktijk op. Dit doen wij door alle niet-noodzakelijke zorg zoveel mogelijk af te zeggen. Een deel van de zorg kan ook telefonisch geleverd worden. 
Daarnaast willen we graag inzicht hebben in wie er op de praktijk komt om het risico op besmetting voor iedereen zo klein mogelijk te houden. Daarom is het vanaf heden niet meer mogelijk om online afspraken te maken. Bij de ingang van de praktijk en de apotheek zal een medewerker van de praktijk of apotheek beoordelen of u binnen kunt komen. Indien u luchtwegklachten en/of koorts hebt, kunt u helaas niet binnenkomen. Het inleveren van urine voor onderzoek en het ophalen van formulieren kunt u al beneden bij de ingang doen. Als u zelf verkouden bent of grieperig bent, kunt u het beste iemand anders die geen klachten heeft, vragen dit voor u te doen. Recepten kunt u ook aanvragen door het bandje op de receptenlijn in te spreken of via het online-portaal, als u daarvoor bent aangemeld. Dit heeft onze voorkeur.

 

Hoe kan ik komen dat ik besmet raak met het coronavirus of anderen besmet?

Het antwoord op deze vraag staat op thuisarts.nl.

 

Ik denk dat ik (mogelijk) besmet ben met het coronavirus, wat moet ik doen?

Het is van belang rustig uit te zieken. Er bestaat geen behandeling voor het coronavirus. Verreweg de meeste mensen hebben een griepbeeld of zelfs een lichter ziektebeeld met alleen verkoudheidsklachten en genezen spontaan. Alleen als u steeds zieker wordt of moeite krijgt met ademhalen, moet u de praktijk bellen. 

Verder is het van belang dat u het virus niet op anderen overdraagt. Vermijd het contact met andere mensen tot u meer dan 24 uur klachtenvrij bent en volg de hygiënische adviezen op. U kunt hiervoor kijken op thuisarts.nl

 

Hoe komt het dat de praktijk op dit moment soms moeilijk te bereiken is?

Op dit moment is de gezondheidszorg in een uitzonderlijke crisissituatie terecht gekomen. Ook onze praktijk wordt overspoeld met telefoontjes en de wachttijd is hierdoor helaas erg lang. Wij vragen u alleen te bellen als u denkt op korte termijn medische zorg nodig te hebben. Het maakt hierbij niet uit of het om luchtwegklachten gaat of om andere klachten. Op deze manier blijft de praktijk telefonisch bereikbaar voor patiënten die daadwerkelijk zorg nodig hebben. Voor algemene vragen m.b.t. het coronavirus verwijzen wij naar het publieksnummer van het RIVM, tel. 0800 1351.
Als u aangemeld bent voor het portaal kunt u uw vragen ook via een e-consult stellen. Afspraken afzeggen kan ook via info@praktijkdebrinken.nl. Dit e-mailadres zijn niet bestemd voor medische vragen en vragen hierop zullen ook niet beantwoord worden.

Wij begrijpen dat bovenstaande maatregelen voor niemand leuk zijn. Toch willen we u vragen hier rekening mee te houden om de kans op ziekte en een nare afloop hiervan voor iedereen zo klein mogelijk te houden. Wij danken u voor uw begrip en medewerking. 

Praktijk De Brinken

Telefoonnummers

Algemene praktijknummer: 0591 64 52 80
(voor spoed: opties 1)
Fax 0591 61 05 79

info@praktijkdebrinken.nl
(uitsluitend voor administratieve zaken)

Het Doktershoes is gevestigd op de eerste etage van de Oranjerie (naast het Brinkenhoes), Mantingerbrink 150, 7812 MH  Emmen.

Folder

U kunt de folder van praktijk De Brinken bekijken of downloaden via onderstaande link:

folder De BrinkenLogo NHG keurmerk